Αυτοκόλλητο σε λαμαρίνα και το plexiglass βγαίνει έξω απο την λαμαρίνα.

 

Τα αυτοκόλλητα χωρίζονται σε 2 μεγάλες κατηγορίες, ανάλογα την χρήση (εσωτερικός ή εξωτερικός χώρος) και με την διάρκεια (για μικρό ή μεγάλο χρονικό διάστημα).

 

Μονομερικά αυτοκόλλητα : Η χρήση τους είναι κυρίως σε εσωτερικούς χώρους ή για χρήση σε εφαρμογές που δεν απαιτείται  μεγάλη χρονική διάρκεια.

Πολυμερικά αυτοκόλλητα : Χρησιμοποιούνται για εφαρμογές σε εξωτερικούς χώρους.

Και οι δύο κατηγορίες μπορούν να ενισχυθούν με τις αντίστοιχες πλαστικοποιήσεις (εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου) για μεγαλύτερη αντοχή και ανάλογα με την χρήση τους (π.χ. πλαστικοποίηση δαπέδου floorgraphics). Επίσης, στα αυτοκόλλητα μπορούμε να δώσουμε οποιοδήποτε σχήμα όπως και να τα επικολλήσουμε πάνω σε υλικά της επιλογής σας: μέταλλο, pvc, plexiglass, κλπ.

Εταιρία

Centaurprint

Ταμπέλα Αυτοκόλλητο σε λαμαρίν...